Menu
Vizyon & Misyon & Kalite
Vizyon & Misyon & Kalite

MİSYON:

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı ile diğer kamu ve özel kuruluşların aynı zamanda diğer ülkelerin kurum ve kuruluşlarının her türlü giyim, kuşam ve teçhizat ihtiyaçlarının üretim ve tedariğinin en iyi şekilde sağlanması,

Hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli yatırımların gerçekleştirilmesi,

Gelişen ve değişen küresel sistemde ürünlerin en doğru şekilde ve istenilen zamanda kaliteden ödün verilmeden en iyi fiyatlarla üretilerek/tedarik edilerek müşteriye ulaştırılması

VİZYON:

Müşteri memnuniyetini, sürekli gelişmeyi, kaliteyi, ekip çalışmasını esas alan; teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve uygulayan, uluslararası kalite standardına sahip, ülke ekonomisine katkıda bulunan bir şirket yapısı ile yurtiçinde lider konumunu devam ettirmek

KALİTE